1. Հիմնական պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ սույն Օգտագործման պայմաններին (այսուհետ Պայմանները), մինչ Maqur.am կայքից օգտվելը: Սույն Պայմանները սահմանում են իրավաբանորեն պարտադիր պայմանները https://maqur.am կայքից (այսուհետ Կայք) օգտվելու համար:

Կայքը պատկանում է և կայքի կողմից մատուցվող ծառայությունները (այսուհետ Ծառայություններ) իրականացվում են «ՕնՊրո» ՍՊԸ (այսուհետ Ընկերություն) կողմից, գտնվելու վայրը՝  ՀՀ, Երեւան 0062, Թոթովենցի նրբանցք, շենք 3/4:

Օգտվելով Կայքից կամ Ծառայություններից ցանկացած եղանակով, այդ թվում՝ Կայք այցելությունը և Կայքի զննարկումը (browsing), Դուք պարտավոր եք պահպանել սույն Պայմանները:

Սույն Պայմանները վերաբերում են Կայքի բոլոր օգտագործողներին, ներառյալ՝ գնորդներին, Կայքում ապրանքներ վաճառողներին, ծառայություններ մատուցողներին և Կայքում տեղադրված այլ տեղեկատվության օգտագործողներին:

Օգտվելով Ծառայություններից, Դուք համաձայնվում և ընդունում եք բոլոր Պայմանները, որոնք Ընկերության կողմից կարող են պարբերաբար վերանայվել: Դուք պարտավոր եք պարբերաբար այցելել սույն էջը ծանոթանալու Ընկերության կողմից Պայմաններում կատարված փոփոխությունների հետ:

Սույն պայմանները հրապարակված են https://maqur.am/terms-of-use էջում:

Ընկերությունը իր ուժերի ներածին չափով կձեռնարկի բոլոր հնարավոր քայլերը, պաշտպանելու համար սպառողի/հաճախորդի շահերը, ինչպես նաև որոշակի դեպքերում կփոխհատուցի հաճախորդի կրած վնասները կատարած պատվերի գումարի սահմաններում: Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում առաքման ժամանակի համար և պարտավորվում է կատարել առավելագույնն իր կողմից նշված ժամանակի մեջ առաքումն իրականացնելու համար: Առաքման ժամանակի հետ կապված դժգոհությունների դեպքում, Դուք իրավունք ունեք չընդունել պատվերը կամ չվճարել առաքման գումարը:

Կայքի հասանելությունը տրամադրվում է ժամանակավոր հիմունքներով, և Ընկերությունը իրավունք ունի առանց ծանուցման, ցանկացած պահին դադարեցնել կամ փոփոխել Ծառայությունների մատուցումը: Ընկերությունը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել, եթե Կայքը որևէ պատճառով անհասանելի է ցանկացած ժամանակ կամ ցանկացած ժամանակահատվածում: Ընկերությունը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ արգելափակել Կայքի որոշ մասերի կամ ամբողջ կայքի հասանելիությունը:

Կայքում առկա են հղումներ դեպի այլ կայքեր, որոնք չեն կառավարվում Ընկերության կողմից: Ընկերությունը չունի որևէ վերահսկողություն այդ կայքերի պարունակության հանդեպ և չի կարող պատասխանատվություն կրել այդ կայքերի այցելության կամ այդ կայքերի օգտագործման արդյունքում Ձեր կրած վնասների և/կամ կորուստների համար:

2. Գրանցում

Գրանցվելով Կայքում Դուք կարող էք ստանալ լիարժեք հասանելիություն Կայքի Ծառայություններին, կուտակել բոնուսային միավորներ և օգտվել գրանցված օգտատերերին տրվող այլ արտոնություններից: Կայք մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել գրանցման տվյալները (էլ. փոստի հասցեն) և գաղտնաբառը: Օգտագործողը պարտավոր է գաղտնի պահել իր գաղտնաբառը և պարտավոր է պատասխանել Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից Օգտագործողին իդենտիֆիկացնելու և գործարքները հաստատելու համար տրվող լրացուցիչ հարցերին:

3. Գաղտնիության պայմաններ

Գաղտնիության պայմանները, որոնք սահմանում են թե ինչպես են օգտագործվելու Ձեր անձնական տվյալները, տեղադրված են https://maqur.am/privacy-policy էջում: Օգտագործելով Կայքը՝ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Գաղտնիության պայմաններին և երաշխավորում եք, որ Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը ամբողջությամբ արժանահավատ է:

4. Գործընկերների պայմանները

Գործընկերները երաշխավորում են, որ Կայքում ներկայացված ապրանքները հանդիսանում են նրանց սեփականությունը և ազատ են երրորդ անձանց իրավունքներից: Գործընկերները Ընկերությանն են փոխանցում միայն իրենց անունից ապրանքների ցուցադրման և վաճառելու իրավունքը: Ընկերությունը իրեն վերապահում է նաև իրավունք, վաճառքները խթանելու նպատակով, ներկայացնել ապրանքները սոցիալական ցանցերում և օգտագործել իր կողմից կազմակերպվող գովազդային արշավներում:

5. Վճարման եւ առաքման պայմաններ

Վճարման եւ առաքման պայմանները տեղադրված են https://maqur.am/payment-and-delivery էջում: Օգտագործելով Ծառայություններից՝ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Վճարման եւ առաքման պայմաններին:


Թարմացվել է 10․05․2021 թ.

Ապրանքներ