Սույն Գաղտնիության պայմանները տարածվում են բոլոր այն տեղեկությունների վրա, որոնք Maqur.am ինտերնետ-խանութը (այսուհետ Կայքը) կարող է ստանալ Ձեր (այսուհետ Օգտագործողի) մասին Կայքից օգտվելու ժամանակ:

1. Անձնական տվյալների հավաքագրումը

Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել սույն Գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են Օգտագործողի կողմից՝ Կայքում գրանցվելուց կամ պատվեր ձեւակերպելուց եւ կարող են ներառել հետեւյալ տեղեկությունները.

  • ազգանունը, անունը,
  • կազմակերպության անունը,
  • ՀՎՀՀ-ն
  • հեռախոսի համարը,
  • ծննդյան ամսաթիվը և տարեթիվը,
  • էլեկտրոնային փոստի հասցեն (e-mail),
  • առաքման հասցեն,
  • գրանցման հասցե,
  • վճարողի հասցե:

Կայքը պահպանում է նաև տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Կայք այցելելու ժամանակ.

  • IP հասցեն,
  • cookies-տեղեկությունները,
  • տեղեկատվություն բրաուզերի մասին,
  • մուտքի տեւողությունը,
  • էջի URL,
  • ռեֆեռերը (նախորդ էջի հասցեն):

Ձեր կողմից cookie-ների անջատումը կարող է հանգեցնել Կայքի վավերացում պահանջող էջերի մուտքի սահմանափակման:

Կայքը հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրների բացահայտման եւ լուծման, վճարումների օրինականության և ապահովության վերահսկման նպատակով:

Ցանկացած վերը չնշված այլ անձնական տեղեկություններ (օրինակ՝ գնումների պատմության, օպերացիոն համակարգի մասին տեղեկատվություն եւ այլն) անվտանգ պահպանվում են եւ չեն կարող տարածվել, բացառությամբ սույն պայմանների 3-րդ գլխում նախատեսված դեպքերի:

2. Անձնական տվյալների օգտագործումը

Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել.

  • Կայքում գրանցված Օգտագործողի նույնականացման համար, պատվերը ձեւակերպելու համար,
  • Օգտագործողին Կայքի անհատականացված ռեսուրսների մուտքի տրամադրման համար,
  • Օգտագործողի հետ հետադարձ կապի ապահովման համար, այդ թվում ծանուցումներ, հարցումներ ուղղելու համար, որոնք վերաբերում են Կայքի օգտագործմանը, ծառայությունների մատուցմանը, Օգտագործողի հարցումների եւ հայտերի մշակման համար,
  • Օգտագործողի գտնվելու վայրը որոշելու համար՝ անվտանգության ապահովման եւ զեղծարարությունների կանխման համար,
  • Օգտագործողի կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու համար,
  • հաշիվ ստեղծելու եւ գնումներ կատարելու համար,
  • Օգտագործողին պատվերի կարգավիճակի ծանուցման համար, վճարման մշակման եւ ստացման, Օգտագործողի կողմից վճարման բողոքարկման համար,
  • Կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում Օգտագործողներին արդյունավետ տեխնիկական աջակցման ապահովման համար,
  • Կայքի անունից կամ Կայքի գործընկերների անունից, Օգտագործողի համաձայնությամբ՝ նրան ապրանքերի թարմացումների, հատուկ առաջարկների, գների եւ այլ տեղեկատվության տրամադրման համար,
  • Օգտագործողի համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացման համար,
  • Օգտագործողին մուտքի իրավունքի տրամադրում գործընկերների ինտերնետ-խանութներ, այդ խանութների արտադրանքից, թարմացումների վերաբերյալ ծանուցումներից եւ ծառայություններից օգտվելու համար:
3. Անձնական տվյալների փոխանցումը

Օգտագործողը համաձայնվում է, որ Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխանցել անձնական տվյալները երրորդ անձանց, բացառապես Maqur.am ինտերնետ-խանութում ձեւակերպված Օգտագործողի պատվերը կատարելու, այդ թվում՝ առաքումը իրականացնելու նպատակով` ինչպիսիք են սուրհանդակային ծառայությունները և փոստային կազմակերպությունները:

Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ հիմքերով:

Կայքի Ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական եւ տեխնիկական միջոցներ Օգտագործողների անձնական տեղեկությունները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենահանումից եւ երրորդ անձանց այլ ապօրինի գործողություններից պաշտպանելու համար:

4. Լրացուցիչ պայմաններ

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի՝ Օգտագործողը իրավունք ունի դիտել և խմբագրել Կայքի կողմից հավաքագրված իր անձնական տեղեկատվությունը ինչպես նաև իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտագործողի համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության պայմանների նոր խմբագրությամբ:

Սույն Գաղտնիության պայմանների հետ կապված բոլոր առաջարկներն ու հարցերը պետք է ուղղել կայքի «Կապ մեզ հետ» բաժնում:

Գործող Գաղտնիության պայմանները տեղադրված են https://maqur.am/privacy-policy էջում:

Թարմացվել է 16.04.2021 թ.

Ապրանքներ